O nas

Swoją ofertę kierujemy do właścicieli firm, którzy dążą do sprawnego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej swojego przedsiębiorstwa, oraz sumiennego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

Informujemy, że posiadamy wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Finansów i potwierdzone wydanym świadectwem kwalifikacyjnym  19730/1998. Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzona jest zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Słupska.

Jesteśmy godnym wyborem, gdyż początki naszego biura sięgają roku 1996, od tamtego momentu sumiennie, starannie oraz z pasją traktujemy swoją prace.